Εργα Αναπλάσεων

Με βάση την πολυετή εμπειρία στο χώρο, αναλαμβάνουμε την κατασκευή μεγάλων αλλά και μικρότερων αναπλασιακών έργων. Με τους έμπειρους μηχανικούς αλλά και με το ειδικά καταρτισμένο προσωπικό που διαθέτουμε εγγυούμαστε το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Μερικές από τις εργασίες μας αναφέρονται παρακάτω:

  • Ανάπλαση πάρκου Γρεβενών