Σιαμίδης Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε.

Η Τεχνική Εταιρία «ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» δραστηριοποιείται στο χώρο από το 1985.

Έδρα της είναι η Εργατικής Πρωτομαγιάς 1 στα Γρεβενά. Σκοπός της εταιρείας είναι η εκτέλεση τεχνικών έργων Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.Η δραστηριότητα της σε ότι αφορά το Δημόσιο τομέα σχετίζεται με την ανάληψη έργων όπου οι εκτελούμενες εργασίες είναι κυρίως:

  • Έργων οδοποιίας
  • Υδραυλικών Έργων
  • Έργων αναπλάσεων
  • Διαμορφώσεις περιβαλλόντων χώρων
  • Χωματουργικών Εργασιών

Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της διαθέτει:

  • Εργοτάξιο παραγωγής και πώλησης σκυροδέματος
  • Εργοτάξιο παραγωγής και πώλησης ασφαλτοσκυροδέματος
  • Στεγασμένους αποθηκευτικούς χώρους-Πλήρης ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό

Η εταιρία έχοντας στην κατοχή της όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την κατασκευή τεχνικών έργων, καταρτισμένο προσωπικό, εξωτερικούς συνεργάτες κατά περίπτωση, εγγυάται την άρτια εκτέλεση των έργων που αναλαμβάνει τόσο από ποιοτική όσο και από οικονομική άποψη.